قرص ماه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات شهداد دبیرچی لو

امشب از او می سرایم ، شعر من جز آه نیست
ای جماعت یارِ من بد طینت و بدخواه نیست
آسمان ابری و تار است و دلِ من مبتلا
آه تاریکیِ شب تقصیرِ قرصِ ماه نیست
صاحب و سلطان قلبم را نگاهی با صفاست
مغرض

شاعر:شهداد دبیرچی لو


مطالب پیشنهادی