راز بی مگوی‌حضور
۱۶ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ناظمی معزآبادی اصغر

آیا
راه دیگری نیست ،
به‌جز همین همیشه های،
سراپا گزند ملالت بار روشن و تاریک ،
هیچ و پوچ ؟.؟؟

اگر هست ……..؟
که بی شک وشبهه هست.
آن
راز بی‌مگوی حضور توست.
‌……
لیکن،
تا کشف آن هنوز
هزار

شاعر:ناظمی معزآبادی اصغر


مطالب پیشنهادی