حتمن دعای نیمه شبم جابجا شده
۱۵ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اسماعیل خلیفه

عطرش چه عاشقانه رها در هواشده
در خاطرم دوباره هوایی بپا شده
با روزه ی سکوت سفر رفت و باطل است
این روزه، چون که منکر ِحرف خدا شده
وقتی رقیب بر لب او بوسه میزند
حتمن دعای نیمه شبم جابجا

شاعر:اسماعیل خلیفه


مطالب پیشنهادی