با سرنوشت خویشتن بیهوده می جنگی
۱۴ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سید مهدی نژاد هاشمی

از موج گندمزار موهای تو فهمیدم . آدم نخواهد شد کسی که عشق می نوشد
*
تقدیر ماهی چیست در این تُنگ ِ دلتنگی
با سرنوشت خویشتن بیهوده می جنگی
مانند ابری تیره و دلتنگ یک رنگ است
این آسمان خسته از

شاعر:سید مهدی نژاد هاشمی


مطالب پیشنهادی