پروفسور استون : عبدالحمید انصاری(امید)
۱۲ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو

سلام و درود
و هزاران سپاس
باورت میشه از دیشب که چندجا عکس و گلهایت را پای اشعار دوستان دیدم میخواستم بگم لعنتی چرا شعر نمیگی بیام بزنمت؟
البته حق برادری به گردنت دارم.
خدا رو شکر کار به اینجاها نکشید و این شعر را گذاشتی

ابتدا از لحن شعرت سخن می گویم چون برایم در این شعر از همه چیز مهمتر لحن شعر بود نه وزن و نه هیچ چیز دیگر و البته ارتباطش را با وزن شعر حتماً بازگو خواهم کرد.
لحن شعر بسیار قاطع است به جز چندجا که به بیراهه رفته ای. یک چنین لحنی همراه با صراحت تمام بیان می شود. بنابراین بیت آخر با سلیقه من سازگار نبود.
اما بیت اول بسیار عالی بود و عبارتِ “سینه فولاد خواهد شد” نیز بی نظیر بود.

اما ارتباط لحن با وزن:
وزن با لحن و مفهوم رابطه نزدیکی دارد چنانچه هر چه تعداد هجاهای بلند بیشتر باشد لحن قاطع تر و جدی تر است و هر چه تعداد هجاهای کوتاه بیشتر می شود لحن سبک تر و رقاص تر. حال یک نگاهی به مصرع اول بیاندازیم
فلسطین قطعا آزاد خواهد شد
فعولن فع لن فع لن فعولن فع
یعنی تنها دو هجای کوتاه در یک بیت! برای وضوح بیشتر فرض کنید وزن این مصرع،کوتاه شده ی وزن زیر باشد:
فعولن فع لن فع لن،فعولن فع لن فع لن
که از انتهای مصرع سه هجای بلند حذف شده است.
من معتقدم شاعر باید این لحن و این وزن را ادامه میداد و صراحت، قاطعیت و نهایت سادگی در معنا و مفهوم را حفظ می کرد.در این صورت قطعاً سروده ی زیباتری می خواندیم.
اما مصرع دوم:
و زیتون جزو اعیاد خواهد شد

این مصرع را می توان هموزن با مصرع قبلی گرفت و هم می توان وزن جدید زیر را برایش متصور شد:
مفاعلین فعولن مفاعلین

چون این مصرع قابلیت هر دو وزن را دارد به نظر من راهکار مناسبی است برای رسیدن به یک وزن ساده تر به لحاظ سرایش و متداولتر بنابراین اگر با وزن مفاعیلن فعولن مفاعیلن قاطعیت و صراحت در لحن، حفظ میشد مرا راضی میکرد
خدا رو شکر وزن در سایر مصرع ها مفاعیلن فعولن مفاعلین است منتها در مصرعهای زیر یک هجای بلند کم دارد:
همین اشک…
بریز آتش…
هراسی…

خسته شدین شرمنده و پوزش
دوستدارتان مهدی


مطالب پیشنهادی