کشاورزی که پول شخم زد
۹ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو

باشگاه
خبرنگاران جوان: گاهی اوقات با ورق زدن روزنامه‌ها و یا شنیدن و دیدن اخبار
از رادیو تلویزیون، موضوعات و سوژه‌هایی روایت می‌شود که از پیداشدن
مقداری پول توسط کارگر یا رفتگر یا مردم عادی یا … در حین گذر از مکانی
حکایت دارد.

این بار کشاورزی اهل کلمبیا هنگام شخم زدن زمینش متوجه
مورد خاصی شد؛ او دید که روند شخم زندن به کندی پیش می‌رود و پس از بررسی
متوجه وجود بشکه‌هایی در زمین شد، او پس از وارسی داخل بشکه‌ها، متوجه
پول‌هایی شد که در آن مخفی شده بود.

نکته قابل توجه این بود که این
کشاورز پس از دستیابی به پول‌های ذکر شده که مبلغی بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار
بود، بر اساس مدارکی که در لا به لای پول‌ها جاگذاری شده بود، فهمید آن‌ها
متعلق به فردی به نام ” پابلو اسکوبار” است.

او قاچاقچی مواد مخدر
بوده و این پول هارا که در قبال فروش کوکائیین کسب کرده بود، ۲۵ سال پیش
داخل این بشکه‌ها و زیر زمین کشاورزی مدفون کرده بود.

 

 


مطالب پیشنهادی