آن سوی این همه خوش بختی
۹ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی احقاق جهرمی

تو چقدر معصوم بودی
من چقدر محبوب بودم
آن خانه ی بزرگ
چقدر گوش به زنگ خنده های یواشکی ما بود
اما ،
اما آن سوی این همه خوش بختی
بحران های خودساخته ی من و تو
با سرعت حیرت آوری رشد می کردند
تا

شاعر:علی احقاق جهرمی


مطالب پیشنهادی