کبوتر
۶ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علیرضا خدادادی دلیوند

وَ گاهی عَمیقاً غَمگین و هَراسانَم،
مانندهِ کبوتری که راهِ لانه اش را گُم

شاعر:علیرضا خدادادی دلیوند


مطالب پیشنهادی