تک مصراع
۶ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیده مریم جعفری

بهار شد ز سمن ،عشق
…………………
وز نام تو من مُحیل گردم شب عشق
فروردین

شاعر:سیده مریم جعفری


مطالب پیشنهادی