اگر عشق، عشق باشد
۵ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حیدر ولی زاده

"اگر عشق، عشق باشد"
تمام نمی شود
کم نمی شود
اگر فاصله ها عشق را بسازد
اگر نرسیدن ها عشق را معنا کند
عشق یک سرابی بیش نیست
عشق را باید در رسیدن، ماندن و بودن یافت
عشق را باید در سختی ها

شاعر:حیدر ولی زاده


مطالب پیشنهادی