ماهیت اندیشه
۴ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ناظمی معزآبادی اصغر

اندیشه را از هم چو گشودم
جز خلاء دهان دریده ندیدم؛
«عظمت های پوشالی
با قفل های طلایی»
پرندگان؛
بازیچه گانی ماهر
بر کنگره ها ی

شاعر:ناظمی معزآبادی اصغر


مطالب پیشنهادی