آغوش های بی عشق
۴ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات دانیال  علی پناهی

تو را در کوچه ای دیدم پریشانی و دلخسته
تمام جان تو خیس از همان باران پیوسته
به تو گفتم که ای بانو قدم بر چشم من بگذار
بیا قدری در این منزل که این باران شده بسیار
تو گفتی دلبر دیرین چه خوب اینکه

شاعر:دانیال علی پناهی


مطالب پیشنهادی