ایستگاه بی قطار
۳ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سامان ایران دوست

باز روزگار
تلخ و مُهلک
مثل زهرمار
ماییم و این ایستگاه و انتظار
برای آن قطار
که می آید فقط یکبار
در هر بهار
میبرد گذشته و آینده ی این دیار..
در هزاره ی سوم بعد از میلادِ عشق من
پیرمردی

شاعر:سامان ایران دوست


مطالب پیشنهادی