ارتباط نزدیک مشایی با پریوش سطوتی
۲۶ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

 تصاویر به دست آمده از اسفندیار رحیم مشایی حکایت از ارتباط نزدیک وی با پریوش سطوتی همسر مرحوم دکتر فاطمی دارد.

 

 


پریوش سطوتی در سال ۱۳۹۰ از طرف نهاد‌های امنیتی بازداشت شد.

مراجع ذیربط مسائل مالی، امنیتی و ارتباط‌های مشکوک را از جمله اتهامات او اعلام کرده بودند. وی پس از آنکه با قید وثیقه آزاد شد از کشور خارج گردید.


مطالب پیشنهادی