فوق العاده
۲۵ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علیرضا لطیفی

من
رهسپار
دست بند جاده ام…
قربانی شکستن
یک عهد ساده ام…
بازهم
خراب حوالی قلبم شدم…
راهی به یک
سکوت
سرد
و
فوق العاده

شاعر:علیرضا لطیفی


مطالب پیشنهادی