تا خدا
۲۳ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اصغر رضامند -

(( تا خُدا ))
================
بیااا
بامن به پر،
از روی آتش
زردِ زرد،
روی پدر،
از نداری ، فقر
سرخ سرخ،
شرمسار از…
پسر،
دم دمای عید نوروز
همچو اسپند
در آتش،
به سوز
آرزوی خفته در خاک
تا به کی

شاعر:اصغر رضامند –


مطالب پیشنهادی