دراین سیاهه دنیا
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسن اساسی

دراین سیاهه دنیا
وظلمات نفس
ووسوسه های شیطان
وحب دنیا وازشرار ناس
خداواندا مرا به خودوامگذار
بحق محمد وآله الاطهار
ومرا بانیکان وومحمد وائمه اطهار
محشور بفرما
بحق محمد

شاعر:حسن اساسی


مطالب پیشنهادی