کلیپ‌های غیراخلاقی عباس عیدی
۱۶ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

باشگاه خبرنگاران
جوان:سردار علی رضا لطفی رئیس پلیس امنیت پایتخت با بیان خبر دستگیری عباس
عیدی از اراذل و اوباش‌های سابقه‌دار منطقه یافت آباد توسط مرکز عملیات
پلیس امنیت تهران اظهار کرد: این مجرم سابقه دار به اتهام تخریب عمدی
خودروهای شهروندان، اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و حرکات
نامتعارف در جنوب شهر، هتک حیثیت از طریق فضای مجازی، مباشرت در نزاع های
دسته جمعی، توهین و تهدید تحت تعقیب بود.

کلیپ‌های غیراخلاقی عباس عیدی از نوچه‌هایش! +عکس

وی افزود: حسب رصدهای صورت گرفته مشخص شد با تهیه کلیپ‌های غیر اخلاقی
با تهدید و اجبار از نوچه‌های خود و انتشار در شبکه‌های مجازی، باعث هتک
حیثیت آنان و جریحه دار کردن عفت عمومی شده است.

رئیس پلیس امنیت پایتخت گفت: با دستور ویژه رئیس پلیس پایتخت مبنی بر
دستگیری وی و هماهنگی‌های قضایی، با شگردهای خاص پلیسی در یکی از شهرهای
حوالی تهران دستگیر و با قرار ۴ میلیارد تومانی در بازداشت است.


مطالب پیشنهادی