زلزله کرمانشاه
۱۶ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمود عابدی

وطن دردت به جانم بیقراری
ملولی ماتمی در سینه داری
به قربان تن لرزان و سردت
دهن وا کرده گویی رنج و دردت
نبینم اینچنین جوش و خروشان
مگر صبر تو هم گردیده پایان
یقین دارم که منظوری نداری
بلرزانی

شاعر:محمود عابدی


مطالب پیشنهادی