عاشق
۱۵ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مرتضی حاجی اقاجانی

عاشق
******
آیه آیه خواندم تو را
در سوره سوره نزول مهربانیت
در کدامین کوه حرا
رسالتت را به چشمانم آویختی
ای رسول مهرورزی
من به تلاوت لبانت ایمان آوردم
زمانی که
سرود چکاوک ها را
به باد

شاعر:مرتضی حاجی اقاجانی


مطالب پیشنهادی