یعنی چه !؟
۱۱ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کریم لقمانی

دراین دنیای وانفسا دوچشم زاریعنی چه
دلی آغشته ازاندوه ، تن بیمار یعنی چه
سوارزندگی هستی، ولی حیران وسرگردان
گره خوردی درون خود بسان مار یعنی چه
بدست نانحیبانی ، چنین در دام افتادی
بجای

شاعر:کریم لقمانی


مطالب پیشنهادی