روز مهندسی
۱۱ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسین نصیری

فارغ از درس شدم خیر سرم ! غمگینم
ازقضا عشق درآورد سر از بالینم
سیب سرخ لب حواست ؛ بیا بسم الله
گرچه از عرش مرا می کشدم پایینم
از میان همه ی مردم این شهر بیا
انتخابم کن و با ناز و ادا

شاعر:حسین نصیری


مطالب پیشنهادی