بی خیال
۱۱ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سعیده چاره ساز

باتو‌گشتم زین جهان ها بی خیال
باتو گشتم شاد و از غم  بی خیال
باتو گرمم وز خزان ها بی خیال
من ز بارانم باتواز پیری بی خیال
بیخیالم از خیال بی تو بودن بی خیال
نیست تاب دلتنگی تو هستی بی خیال
من

شاعر:سعیده چاره ساز


مطالب پیشنهادی