بزرگترین مزایده عرضه بنگاه های دولتی 21 اسفند برگزار می شود
۱۱ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین مزایده سال جاری با عرضه بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال سهام، ۲۱ اسفندماه برگزار می شود.


مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین مزایده سال جاری با عرضه بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال سهام، ۲۱ اسفندماه برگزار می شود.
«سیدجعفر سبحانی» در گفت و گو با ایرنا افزود: این بزرگترین واگذاری امسال است که در حوزه دامپروری، تولید برق و مسکن برگزار می شود. وی در خصوص موارد مزایده در این روز گفت: ۱۰۰ درصد «کشت و صنعت دامپروری مغان» به قیمت تقریبی ۲۲ هزار میلیارد ریال عرضه می شود که خریدار باید ۱۰ درصد آن را به صورت حصه نقدی و بقیه را در قالب اقساط هشت ساله پرداخت کند.
سبحانی «کشت و صنعت دامپروری پارس» را دیگر مورد واگذاری اعلام کرد و گفت: در این مورد ۴۰ درصد سهم دولت باقی مانده که قیمت پایه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای آن در نظر گرفتیم؛ پرداخت این مبلغ به صورت ۱۰درصد نقدی و بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود.
به گفته وی «تولید نیروی برق اصفهان» با قیمت پایه حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال عرضه می شود که ۱۵ درصد آن به صورت حصه نقدی و بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه درخصوص واگذاری ها در حوزه برق، گفت: همچنین در این مزایده «مدیریت تولید نیروی برق اصفهان» به لحاظ ارزش ریالی ۴٫۵ میلیارد تومان و با شرایط تولید نیروی برق اصفهان واگذار می شود.
وی اضافه کرد: «نیروگاه بعثت» با قیمت پایه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی با حصه نقدی ۱۵ درصد و مابقی به صورت اقساط ۶ ساله عرضه می شود.
سبحانی اعلام کرد: چهارمین عرضه در حوزه برق به «تولید نیروی برق خراسان» با قیمت پایه ۱۵ هزار میلیارد ریال اختصاص دارد که در این واگذاری ۱۰۰ درصدی، ۱۵ درصد به صورت حصه نقدی و باقی مانده طی اقساط ۶ ساله پرداخت می شود.
به گفته وی، «تولید نیروی برق سهند» آخرین واگذاری در حوزه برق است که با قیمت پایه ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت ۱۵ درصد حصه نقدی و اقساط ۶ ساله واگذار می شود.
سبحانی با بیان اینکه در این واگذاری ها بنگاه و دارایی نیز عرضه می شود، گفت: کشتارگاه قدیم اصفهان، سیلوی منطقه چهار در شوشتر، سیلوی منطقه هفت در اردبیل، سیلوی منطقه هشت در تبریز و سیلوهای دیگر جزو بنگاه و دارایی هستند و زیرمجموعه پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی در مجموع حدود سه هزار میلیارد ریال است.
وی درباره واگذاری جایگاه های سوخت در این مزایده نیز گفت: در این دوره ۶ جایگاه سوخت به مزایده گذاشته می شود که ۲ جایگاه مربوط به مازندران و چهار جایگاه نیز به استان های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران و خوزستان است که در مجموع قیمت پایه این جایگاه ها ۳۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه بیشتر این واگذاری ها دست اول است و در گذشته مزایده ای برای آنها انجام نشده گفت: باید متقاضیان تا پایان وقت اداری روز قبل (۲۰ اسفندماه) پاکت های پیشنهاد قیمت و همچنین پاکت پرداخت سپرده شرکت در مزایده واریز کنند.

مطالب پیشنهادی