متقاضيان ارز به دلالان مراجعه نکنند
۹ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

مدير اداره صادرات بانک مرکزي اعلام کرد: تمامي‌تقاضاهاي واقعي ارز توسط صرافي‌هاي منتخب بانکي و مجاز متناسب با شرايط بازار پوشش داده مي‌شود و متقاضيان ارز از مراجعه به دلالان و سوداگران پرهيز کنند.


مدير اداره صادرات بانک مرکزي اعلام کرد: تمامي‌تقاضاهاي واقعي ارز توسط صرافي‌هاي منتخب بانکي و مجاز متناسب با شرايط بازار پوشش داده مي‌شود و متقاضيان ارز از مراجعه به دلالان و سوداگران پرهيز کنند.
صمد کريمي‌گفت: پيرو تمهيدات اتخاذ شده، شاخص ارزي از تاريخ ٢٤ بهمن تاکنون از ميانه کانال ۴۹.۰۰۰ ريال به انتهاي کانال ۴۴.۰۰۰ ريال کاهش يافته است.
وي خاطر نشان کرد: صرافي‌هاي منتخب بانکي نسبت به فروش اسکناس خُرد دلار آمريکا و يورو به اشخاص حقيقي و حقوقي طي روزهاي کاري از ساعت ۱۱ تا ۱۶ اقدام مي‌کنند، از اينرو خانوارها و صاحبان کسب و کار نيز مي‌توانند جهت تامين نيازهاي ارزي واقعي و مسافرتي خود به صرافي‌هاي منتخب بانکي مراجعه کنند.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي تصريح کرد: در حال حاضر، تمام تقاضاهاي واقعي ارز توسط صرافي‌هاي منتخب بانکي و مجاز متناسب با شرايط بازار پوشش داده مي‌شوند، از اينرو به منظور پايداري ثبات در بازار ارز کشور، ضرورت دارد اشخاص حقيقي و حقوقي براي تأمين ارز خود مطابق با «مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها» فقط به صرافي‌هاي مجاز فوق‌الذکر مراجعه و از تامين ارز به واسطه دلالان و سوداگران ارزي پرهيز کنند، چرا که خريد ارز از دلالان ارزي و اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز به منزله قاچاق ارز محسوب شده، داراي ريسک بالايي است و برابر با مقررات با آنان برخورد خواهد شد.

مطالب پیشنهادی