برنامه دولت براي تقويت حقوق بازنشستگان
۶ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

رييس سازمان برنامه و بودجه کشور توضيحاتي پيرامون ترميم حقوق بازنشستگان در سال آينده ارائه کرد و اراده دولت را تقويت حقوق اين افراد اعلام کرد.


رييس سازمان برنامه و بودجه کشور توضيحاتي پيرامون ترميم حقوق بازنشستگان در سال آينده ارائه کرد و اراده دولت را تقويت حقوق اين افراد اعلام کرد.
محمدباقر نوبخت گفت: براي ترميم حقوق و در راستاي همسان سازي حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ به تامين حداقل ۳۴۰۰ ميليارد تومان منابع نيازمند هستيم.
رييس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۹۷ در مجموع با احتساب پيشنهاد دولت، ۲۰۰۰ ميليارد تومان منابع براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که بيانگر کمبود ۱۴۰۰ ميليارد توماني منابع براي همسان سازي در سال آينده است.
نوبخت تصريح کرد: با هماهنگي‌هايي که با مجلس صورت گرفت، مجوزي ارائه شد تا سازمان برنامه و بودجه بتواند از سرجمع بودجه و احيانا اموال تمليکي منابع کافي براي ترميم حقوق بازنشستگان را در سال آينده تامين کند.
سخنگوي دولت يادآور شد: دولت تلاش مي‌کند تا به همسان سازي حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ توجه شود و در اين راستا از ابتداي سال با لحاظ تحقق کامل درآمد ۳۴۰۰ ميليارد توماني براي ترميم حقوق بازنشستگان، اقدامات لازم را انجام مي‌دهد.

مطالب پیشنهادی