مهتاب من
۲ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی سلطانی نژاد

مهتاب تویی، برکه منم، فاصله را باش
هر شب به تماشای تو با حسرت و ای‌کاش
عمری‌ست که در حل معمای تو ماندم
دنبال تو هر گوشه به پرسیدن و کنکاش
هرگز به تو دستم نرسد، ماه

شاعر:علی سلطانی نژاد


مطالب پیشنهادی