فرسوده
۱ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات فرنازصفدرزاده

این نخِ سیگار شاید آخرین یار مٙنٙست
چون طلسم عاشقی در پیش چشمانم شکست
جای مانده از تمام کودکی هایم فقط
یک زنِ سیگاریِ از غصه ها مخمور و مست
بر تنم شولایی از درماندگی پیچیده ام
بس که از

شاعر:فرنازصفدرزاده


مطالب پیشنهادی