دلبری های حاطره ات




۱ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهدی صادقی

ساعتِ پنجِ عصر تنهایی، سالنِ سینمای شیرودی
می نشینم کنارِ خاطره ات، چیپس با طعم ماهیِ دودی
آخرین بار خوب یادم هست هفته ی قبلِ درگذشتت بود
سینمای دو کوچه بالاتر، فیلمِ گلهای سرخِ داوودی
با تو

شاعر:مهدی صادقی


مطالب پیشنهادی