عشق تو
۳۰ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حمید شریعت پناهی

عشق تو اندیشه ای بود و گذشت
در بیابان بیشه ای بود و گذشت
در دل داغ و عطشناک کویر
چون زلال چشمه ای بود و گذشت
چون شهابی تیره گی ها را شکافت
حیف نورش لحظه ای بود و گذشت
در زمستان حسود و یخ

شاعر:حمید شریعت پناهی


مطالب پیشنهادی