ایران خودرو سه رتبه برتر کسب کرد
۳۰ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

در همایش شرکت های برتر ایران؛

به گزارش پروفسور استون، گروه صنعتي ايران خودرو در بيستمين دوره رتبه بندي شرکت های برتر ایران، موفق به كسب سه رتبه برتر؛ رتبه نخست در گروه وسائط نقليه و قطعات خودرو، رتبه سوم درمیان ۵۰۰ شركت بزرگ كشور و رتبه چهارم شاخص ارزش افزوده شد.

به
گزارش پروفسور استون، گروه صنعتي ايران خودرو در بيستمين دوره رتبه بندي شرکت های برتر
ایران، موفق به كسب سه رتبه برتر؛ رتبه نخست در گروه وسائط نقليه و قطعات خودرو، رتبه
سوم درمیان ۵۰۰ شركت بزرگ كشور و رتبه چهارم شاخص ارزش افزوده شد.

درهمايش
رتبه بندي شركت هاي برتر ايران كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران و مديران صنعتي برگزارشد، گروه صنعتي ايران خودرو سه عنوان برتر
را كسب كرد.

عبدالعلی
صالحي، مدیر امور شرکت های گروه صنعتي ايران خودرو تنديس و لوح تقدير اين عناوين را
از شريعتمداري وزير صنعت ، معدن وتجارت دريافت كرد.

گفتني
است، سازمان مديريت صنعتي از سال ۱۳۷۷، رتبه بندي ۱۰۰شر كت برتر ايران را آغاز كرده
است و درحال حاضر تعداد شاخص هاي رتبه بندي با افزايش به ۳۳ مورد جامع تر شده و شركت
ها نيز به ۵۰۰ شركت در ۵ گروه دسته بندي شده
اند.


مطالب پیشنهادی