قصه ی
۲۸ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیده مریم جعفری

ولي شعر مرا پاييز! بردند
که از شعر تو خود قصه بگیرند
سیده مریم

شاعر:سیده مریم جعفری


مطالب پیشنهادی