می‌خواهمت...
۲۷ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مجید فرضی

می‌خواهمت
مثلِ آن چشمه آبی که
برای تَکَوّن
لیسید
پاهایِ تَرَک خورده اسماعیل (ع) را
و آن سنگ سیاهی که
برای جاودانگی
بوسید
دست های ستایشگرِ ابراهیم (ع) را
***
مثل آن چاه آبی که
برای رفع

شاعر:مجید فرضی


مطالب پیشنهادی