دولت معافيت‌هاي مالياتي را هدفمند کند
۲۷ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

معاون وزير اقتصاد با اشاره به دلايل نوسان در بودجه‌هاي سالانه، گفت: معافيت‌هاي مالياتي در کنار فرار مالياتي موجب عدم شفافيت و همچنين پايين بودن سهم ماليات در بوجه شده است.

حسين ميرشجاعيان در گفت وگو با اقتصاد آنلاين درباره سهم پايين ماليات دراقتصاد ايران اظهار کرد: بودجه در سراسر دنيا مبتني بر ماليات تامين مي‌شود، اين در حالي است که بودجه‌هايي که از منابع ديگري از جمله فروش منابع طبيعي تامين مي‌شود ناپايدار بوده و اين به معناي انعکاس نوسانات در بودجه است.

وي ادامه داد: به همين دليل است که بودجه‌ کشور نوسان دارد و در ابتداي سال مطمئن نيستيم که آيا مي‌توانيم درآمد پيش‌بيني شده را کسب کنيم يا خير.

 معاون اقتصادي وزير اقتصاد با تاکيد بر اين‌که حدود ۳۵ درصد بودجه ما از محل درآمدهاي نفتي حاصل مي‌شود، توضيح داد:اين رقم در اوايل دهه ۸۰ در برخي مقاطع به بيش از ۶۰ نيز رسيده است.

ميرشجاعيان در ادامه به نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي اشاره و تصريح کرد:اگر به اين رقم پرداخت‌هاي تامين اجتماعي را اضافه کنيم اين شاخص به ۱۴ مي‌رسد اين در حالي است که در کشورهاي توسعه يافته به خصوص کشورهاي اتحاديه اروپا اين نرخ به ۴۵ درصد هم رسيده است.

او با بيان اينکه معافيت‌هاي وسيع مالياتي در کشور از دلايل پايين بودن اين نسبت است، اظهار کرد: نزديک به ۴۰ درصد اقتصاد کشور مانند بخش کشاورزي و سرمايه گذاري در مناطق آزاد و ويژه و … از پرداخت ماليات معاف هستند ضمن اينکه فرار مالياتي بالايي نيز در اقتصاد وجود دارد به عبارت ديگر پايه مالياتي نتوانسته وسيع شود و در نتيجه معافيت‌هاي زيادي وجود دارد.

معاون وزير اقتصاد گفت:اگر مي‌خواهيم ميزان وابستگي به درآمد نفتي در کشور کم شود بايد دولت رويکرد خود را مشخص و معافيت‌ها را نيز در بخش‌هاي مختلف کم و هدفمند کند.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با تاکيد بر اين‌که معافيت به معني نبود اظهار نامه مالياتي و عدم شفافيت است، خاطرنشان کرد:پيشنهاد اين است که اگر دولت و يا مجموعه کشور قصد دارد از بخش خاصي حمايت کند نرخ ماليات را به صفر برساند نه اين که آن را کامل معاف کند، اين امر باعث شفافيت و مشخص شدن ميزان درآمدها مي‌شود اين امر باعث مي‌شود فرد اظهار نامه ارائه کند اما ماليات نپردازد. 

او با بيان اينکه دولت بايد از حمايت‌هاي بي دليل از بخش‌هاي مختلف دوري کند، چرا که لزوما اين نوع حمايت‌ها به بخش‌هاي مختلف کمک نمي‌کند و بخش خصوصي همواره اين مطالبه را دارد که ماليات پرداخت نکند اما بايد ديد که آيا پشت اين حمايت‌ها رونق است يا اينکه اين حمايت‌ها کور است.

ميرشجاعيان ناهماهنگي بانک‌هاي اطلاعاتي کشور را در ايجاد فرار مالياتي موثر دانست و گفت: بانک‌هاي اطلاعاتي کشور مانند مجمع الجزاير در حوزه‌هاي مختلف توسعه پيدا کرده اما يکپارچه نيستند اين در حالي است که اگر اين بانکهاي اطلاعاتي هماهنگ شوند از فرار مالياتي جلوگيري ميشود.

 معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه ماليات بايد شفاف و قابل محاسبه باشد و اين همان چيزي است که فعالان اقتصادي بر آن تاکيد ميکنند، تصريح کرد:اينکه فرد مراجعه مي‌کند و مبلغي را به عنوان ماليات براي او اعلام مي‌کنند که بيش از تصور است ناشي از همين موضوع است.

ميرشجاعيان با بيان اينکه اگر بنا بر اين است که جريان اقتصادي شفاف باشد بايد ميزان ماليات قابل پيش‌بيني باشد، خاطرنشان کرد:به دليل همين عدم شفافيت درآمد مالياتي مناسبي براي دولت وصول نمي‌شود و اتکاي کشور به نفت از بين نمي‌رود ضمن اينکه شفافيت براي فعال اقتصادي نيز وجود ندارد و در نتيجه دو طرف باخت است.


مطالب پیشنهادی