رویا و آرزو ها
۲۶ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات آرش ساعی

دست در دست آسمان میرقصی
ستارگان ساقی مست نگاهت میشوند
و باد در گندم زار گیسویت پنهان میشود
ابرها، برای دلبری مه میشوند
و ماه همچون کودکی تنها تورا جستو جو میکند
و خورشید اعظم، برای شادیت

شاعر:آرش ساعی


مطالب پیشنهادی