محکوم
۲۵ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد هوشمندی

آتشی دارم به دل از درد هجرانی که نیست
دلخوشم با وعده دیدار جانانی که نیست

از شمیم زلف جانان چون صبا آشفته ام
مانده ام در بند گیسوی پریشانی که نیست

در دل آشفته ام دریای خونین را نگر
در

شاعر:محمد هوشمندی


مطالب پیشنهادی