زن!
۲۵ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کاظم پارسای

زن ها
دوست داشتنی ترین پرنده هایی هستند
که در همین چند وجب قفسشان
چنان دوستت میدارند که خیال می کنی
ازادترین موجوداتِ این جهانند.
وقتی اشتباه می کنند
در چشمهایشان
ندامتِ پسر بچه یی به تو

شاعر:کاظم پارسای


مطالب پیشنهادی