شیرین طبع
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیده مریم جعفری

تو حبّ المنطقي،شیرین بیانی
میان شاعران مه بر زبانی
تو دین العرش من،هفتاد مضمون
که از زیر و بم مشرق زمانی
سیده مریم

شاعر:سیده مریم جعفری


مطالب پیشنهادی