دیده پراب است مرو
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اصغر اروجی

زندگی بی تو پراز رنج وعذاب است مرو
دلم از رفتن تودرتب وتاب است مرو
تا که تو می روی از غصه به هم می ریزم
بغض در حنجره ودیده پراب است مرو
مثل گیسوی تووخلق رضاخانی من
شهراشفته ی از کشف حجاب است

شاعر:اصغر اروجی


مطالب پیشنهادی