دروغ
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﺮﺩﯼ

دروغ را همان خدایی آفرید،
که صداقت را آفریده

شاعر:ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﺮﺩﯼ


مطالب پیشنهادی