بی نام ِیک
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات فریبا نوری

کلاغ های پر سر و صدا
آمده بودند به تو بیاموزند
که درختان توت را
چگونه روی سرشان می گذارند
نمی دانستند که تو،
خودت نویسنده ای
و اگرچه توی اداره ی مالیات کار می کنی؛
مرا که هنوز زنده ام
هر

شاعر:فریبا نوری


مطالب پیشنهادی