دیدار مجدد
۲۳ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد هوشمندی

آمدی روشن شد از دیدار تو چشمان ما
رفت از سر عقل و هوش و طاقت و ایمان ما
این دل ترسوی ما بار دگر جرات گرفت
دزدکی کردم نگاهی شد دوای جان ما
آه در دل گفتم این جانم به قربان تو باد
عذر میخواهم که

شاعر:محمد هوشمندی


مطالب پیشنهادی