تخیل
۲۲ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مجيد قليچ خاني

آرامش چشم هایت راز آلوده است
و در عجالت تفکر
کاشف دو سیاهچاله ی غمگین
به سرور سپید سودابه فکر میکند
فکر که میکنم…
توهم قضاوتم رشد میکند
بهشت نوش دارویی است
که بعد از مرگ لحظه آمده است
و بی

شاعر:مجيد قليچ خاني


مطالب پیشنهادی