رسوا
۲۰ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات نوید داوطلب

ناز کن ناز که من اهل تمنا شده ام
یوسفی باش برایم که زلیخا شده ام
باز آزار بده چنگ بکش زخم بزن
که در این بازیِ تو سخت شکیبا شده ام
تا به کی پیش کشی بحث مسلمانی من
بی خبر مانده ای از قافله ترسا

شاعر:نوید داوطلب


مطالب پیشنهادی