مارتین لوتر کینگ
۱۸ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات بهرام شریفی

شاهم گریه نکن
شاه که نمی گرید..!!
اشک های شاهی
زمین را می ترساند…
***
روزی می رسد که آزادی تو را با خود می برد جایی،
که آنقدر آب هست که اشکانت را بپوشاند…!
***
نگاه نافذت بوی آینده می دهد
لبان ِ

شاعر:بهرام شریفی


مطالب پیشنهادی