تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی در سال97
۱۵ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

رییس اتاق بازرگانی تهران از پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی از بودجه کل کشور خبر داد.


رییس اتاق بازرگانی تهران از پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی از بودجه کل کشور خبر داد.
مسعود خوانساری گفت: رقم انباشته دولت به بخش خصوصی قابل توجه است که پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن از بودجه کل کشور به صحن علنی مجلس رفته است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین رقم این بدهی مربوط به بنگاه های تجهیزات پزشکی و دارو است گفت : ۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی به بنگاه های صنعتی، تولیدی، دارویی و پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اختصاص این اعتبار از طریق پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پرداخت بانک مرکزی به دولت انجام می شود. به این ترتیب با پرداخت این بدهی امکان ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور فراهم خواهد شد.
پیش از این وزیر اقتصاد خبر داده بود که دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود به بخش خصوصی را از طریق بدهی بخش خصوصی به بانکها تهاتر کند.

مطالب پیشنهادی