لای لای چشمانت
۱۳ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اكبر سامي

چاره سازاست چشم هات
راه که گم میکنم
دخیل می بندم حواسم
به روشنی یاقوت هات
چراغ سبزی …
نیست ممکن
عبور از آن
لالایی کودکانه ای
خواب ها عاشقش
من اما
بی دار
بردار
تا صبح
تار
تلو
تلو

شاعر:اكبر سامي


مطالب پیشنهادی