آلزایمر
۱۳ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حامی شریبی

عکسهایی
برای گفتن
و
خاطراتی
که
آلزایمر
همه ی مرا
در وجود زنی
که
هر صبح
طلوعم میشد
زنده …
بگور کرد
مثل اینکه
برای روزهایی
که
هستم
دیگر
بیاد نمی آیم
حامی

شاعر:حامی شریبی


مطالب پیشنهادی