پیر شدم
۱۰ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اصغراسلامی مشکنانی

من که بیمارم و با درد خودم پیر شدم
از فراق تو چو شیری که زمین گیر شدم
روزگارم شده حسرت ز فراق رُخ تو
از جهان و همه عالم به خدا سیر شدم
صبح تا شام دعا گویم و درحال سجود
ظهر آدینه شد و خسته و

شاعر:اصغراسلامی مشکنانی


مطالب پیشنهادی