دوست می دارمت
۱۰ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات پژمان بدری

چنان دوست می دارمت
هر عاشقانه ای که هست
برایَت حظ می کند
چنان دوست می دارمت
بی نهایت عاشق
با زبان مختلف،
نژاد گوناگون
در من
تو را
حاجتِ آرامشِ
دل خود می دانند
چنان دوست می دارمت
عطر

شاعر:پژمان بدری


مطالب پیشنهادی